Bezpečnostní poradenství

Kromě bezpečnostních řešení informačních systémů se zabýváme i komplexním bezpečnostním poradenstvím v oblasti technické a personální podle zákona č. 412/2005 Sb, o ochraně utajovaných skutečností. Nabízíme aktualizaci a komplexní přepracování bezpečnostních dokumentací zpracovaných podle zákona č. 418/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností do podoby dokumentace vyžadované zákonem č. 412/2005 Sb.

Poradenství v oblasti zákona o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb)

Nabízíme služby související s aplikací zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 439/2004 Sb., spolu se zpracováváním všech požadovaných dokumentů, vyplývajících z jednotlivých ustanovení tohoto zákona.