Mechanické zábranné prostředky (MZP)

Do skupiny mechanických zábranných prostředků patří zařízení určená ke zvýšení bezpečnosti objektu nebo komfortnosti obsluhy. Základní funkcí těchto prostředků je vytvoření pevné překážky proti násilnému vniknutí osob a zabránění znehodnocení nebo krádeže předmětů, zařízení či informací.

Do skupiny MZP patří pevné a přenosné úschovné objekty, jako jsou trezory, bezpečnostní zavazadla, které rozdělujeme do tříd dle bezpečnostních standardů. Dále sem patří bezpečnostní dveře, mříže, rámy, turnikety, skleněné výplně, bezpečnostní folie a další prostředky na zabezpečení vstupů, průchodů či průlezů.

Při navrhování systému mechanických zábran dbáme nejen na vhodné technické řešení ale i na potřebný bezpečnostní stupeň splňující klasifikaci dle NBÚ.