City

Společnost PERFECTED by Vás ráda seznámila se systémy pro efektivní výkon činností důležitých pro všechna města a městské části či obce. Produkt CITY nabízí nejmodernější slaboproudé a telekomunikační technologie, které pomáhají řídit a zabezpečovat jejich provoz a zkvalitňují a zpříjemňují život jejich obyvatel.

V době, kdy nám různé systémy dodávají potřebné informace a my s nimi pracujeme v rámci jedné aplikace, vzniká požadavek jak je dále využít. Tyto systémy lze vzájemně provázat do funkčních celků s dosažením výrazného zvýšení efektivity všech systémů a spolehlivosti řešení. Jednou investicí a jedněmi provozními náklady tak lze úspěšně zajistit poměrně širokou funkcionalitu. Tímto také dokážeme automatizovat často velmi náročné postupy, jež nyní zbytečně zatěžují zaměstnance i rozpočty měst a obcí. Další výrazné snížení nákladů pak přináší kromě sdílení dat i sdílení přenosových cest jednotlivých systémů.

Nově v naší nabídce naleznete také produkty přímo doplňující níže uvedené systémy. Mezi ně patří široká škála digitálních informačních poutačů na bázi LCD displejů o různých úhlopříčkách. Informační panely usnadňují orientaci občanů v rámci objektu, dále umožňují rychleji a kvalitněji prezentovat aktuální informace či navigovat v rámci území města, obce.

Dále nabízíme solární LED blikače schválené Ministerstvem dopravy a pružné děliče dopravních zón.

Na zabezpečení majetku dodáváme solární a bezpečnostní fólie určené na rovné skleněné plochy (okna, vnitřní prosklené dveře). Folie slouží nejen jako prevence poškození či vloupání do objektu, zabraňuje propustnosti UV paprsků (prodlužují životnost nábytku a dalšího vybavení - vyblednutí), šetří energie ( vytápění/klimatizace) ale také chrání zdraví občanů a zaměstnanců (vysypání vnitřních dveří…).

Společnost PERFECTED má ve své nabídce i disková pole pro možnost ukládání dat (souborů) a to až do řádů TB. Díky systému ukládání RAID jsou data zrcadlena a prakticky nezničitelná.

Poskytneme Vám partnerský přístup při řešení Vašich požadavků a vytvoření variant možných cest k jejich řešení. Poskytujeme komplexní služby od zpracování koncepce, projektu po realizaci, uvedení do provozu a zajištění servisu zařízení a zákaznické podpory.

Nabídka CITY zahrnuje

 • TEL – telekomunikace, přípolož HDPE trubek
  • multifunkční městské sítě
  • kabelážní a bezdrátové propojení lokalit
  • softwarové integrace slaboproudých systémů na kvalitní síti
  • telefonní přípojky, ústředny a rozvody
  • rozvody pro analogovou, digitální a IP televizi
  • šíření lokálního TV vysílání
  • GPS
 • CCTV/MKDS – kamerové systémy
  • ochrana majetku měst, soukromých subjektů a občanů
  • monitorování a řízení dopravní situace, měření rychlosti, evidence průjezdů na červenou, špatného parkování,
  • sledování a záznam pohybu osob
  • koordinace a řízení v krizových situacích (záplavy, požáry a pod.)
 • EZS – elektronické zabezpečovací systémy
  • elektronické zabezpečení objektů
  • zabezpečení majetku a minimalizace možností úniku citlivých informací
  • signalizace pohybu osob
 • MAR – měřící a regulační technika
  • sledování a automatická regulace provozních stavů topných a klimatizačních systémů, ventilačních a vzduchových filtračních systémů
  • monitorování kvality ovzduší, teplot
  • ovládání veřejného a vnitřního osvětlení
  • ovládání těchto systémů vzdáleně přes internet
 • EPS – elektronické požární systémy
  • technologie splňují požadavky směrnic pro požární bezpečnost veřejných budov a provozovnách
  • akustické výstražné hlásiče pasivní i aktivní, s napojením na místní požární útvar
  • minimalizace následných škod díky včasné detekci a lokalizaci požáru
  • těsná provázanost s evakuačním místním rozhlasem (ER)
 • STR – strukturovaná kabeláž a PC sítě
  • kabeláž pro přenos dat, audio i video signálu
  • budování PC sítí na míru
  • bezdrátové Wi-Fi sítě
  • správa sítí, dat a serverů
 • ER – evakuační/místní rozhlas
  • venkovní a vnitřní rozhlas
  • řízená evakuace při vzniku ohrožení (požáry, záplavy, havárie vody,plynu)
  • profesionální ozvučení budov pro informativní i komerční vysílání
 • EKV – elektronické kontroly vstupu
  • kontrola a regulace přístupu osob do budov a objektů
  • blokování vstupu nepovolaným a nežádoucím osobám
  • docházkové systémy
  • parkovací systémy

V rámci služeb nabízených v základním portfoliu městům a obcím poskytujeme také vymáhání pohledávek a ochranu proti odposlechu.

Vymáhání pohledávek je poskytováno na základě smlouvy, díky níž nebudete hradit žádné náklady spojené s jejich vymáháním. Společnost PERFECTED bude mít nárok na odměnu pouze v případě, že bude částka skutečně vymožena, tedy připsána na účet. To znamená, že nebudete hradit žádné náklady spojené s činností advokáta či exekutora. V případě, že tyto pohledávky nebudou v rámci exekučního řízení vymoženy, půjdou všechny náklady pouze k tíži společnosti.

Pohledávky budou tímto způsobem vymáhány v případě, že máte k dispozici exekuční titul, který v souladu se zákonem obsahuje:

 • vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
 • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
 • vykonatelný rozhodčí nález,
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti nebo exekutorský zápis podle § 78 písm. a,
 • vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír,
 • vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení,
 • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

PERFECTED staví svá řešení s ohledem na koncepci rozvoje města s maximálním důrazem na úplnost, bezpečnost, výkonnost a spolehlivost všech systémů s efektem maximálního užitku při nasazení řešení pro naše klienty.