Hospital

Společnost PERFECTED nabízí kromě kompletního řešení slaboproudých systémů pro zdravotnická zařízení nově i produkty usnadňující orientaci pacientů v rámci nemocničního komplexu a umožňující managementu nebo konkrétnímu pracovišti rychleji a kvalitněji předávat informace svým klientům. Jedná se o širokou škálu digitálních informačních poutačů na bázi LCD displejů o různých úhlopříčkách.

Pro zkvalitnění porad, konzultací, výuky nebo seminářů nabízíme interaktivní dotykové tabule (el. pero), které Vám umožní skvěle analyzovat či prezentovat různé podklady a následně do nich také ukládat nové skutečnosti. Interaktivní tabule jsou nepostradatelným prostředkem komunikace při videokonferencích, seminářích, poradách, atd. Z jakékoli místnosti nyní můžete udělat interaktivní zasedací místnost / sál / učebnu s minimálními náklady na pořízení.

Mimo jiné dodáváme disková pole pro možnost ukládání dat (souborů) a to až do řádů TB. Díky systému ukládání RAID jsou data zrcadlena a prakticky nezničitelná.

Sluneční a bezpečnostní fólie na rovné skleněné plochy (okna, vnitřní prosklené dveře) jsou novinkou v nabídce společnosti. Folie jsou určeny nejen na ochranu majetku, k zabránění propustnosti UV paprsků, čímž prodlužují životnost nábytku a dalšího vybavení (vyblednutí), k šetření energie ( vytápění/klimatizace) a na ochranu zdraví pacientů a zaměstnanců nemocnic (vysypání vnitřních dveří…).

Pro vytvoření moderního a bezpečného prostředí ve zdravotnických zařízeních mimo jiné nabízíme vybudování kamerového systému (CCTV), elektronické zabezpečovací (EZS) a požární signalizace (EPS), elektronické kontroly vstupu (EKV) a mechanických zábranných prostředků a dalších slaboproudých aplikací jako jsou telefonní ústředny, rozvody a přípojky, strukturovaná kabeláž (STR), evakuační rozhlas nebo jednotný čas.

Poskytujeme řešení na míru dle specifikací jednotlivých zdravotnických subjektů - nemocnic všech typů (fakultní, státní, krajské, městské, soukromé) a dalších zdravotnických zařízení (poliklinik, léčeben, doléčovacích ústavů, hospiců či lázní).

Využitím novodobých slaboproudých technologií spolu s integrací informačních softwarů dochází nejen k zjednodušení a zprůhlednění základních rutinních činností zdravotnických zařízení ale i k vytváření ekonomické stability a zvýšení úrovně péče o pacienty.

 • Strukturované kabeláže a PC sítě (STR)
  Strukturovaná kabeláž je univerzální integrovaný kabelážní systém sloužící pro potřeby přenosů dat, audio a videosignálů. Jejím cílem je integrovat datové, hlasové a videopřenosy do systému využívajícího jednotné kabelové rozvody, konektory, rozvaděče a další prvky na bázi metalických či optických kabelů (IP telefonie).
  Strukturované kabelážní systémy se v dnešní době projektují jako nedílná součást budov. Instalujeme je nejen v novostavbách ale i ve starších zdravotnických zařízeních při jejich rekonstrukcích. Kabelážní systémy přinášejí vysokou spolehlivost a zaručující efektivnost vložených investic v různých typových formách a parametrech dle specifických požadavků klientů jednotlivých zdravotnických institucí. Strukturované kabeláže zaručují plné fungování již dříve používaných nemocničních informačních systémů.
 • Kamerové systémy (CCTV)
  Kamerové systémy se využívají především v prostředí, kde je nutné mít přehled o dění v daných prostorách a kde lze předpokládat nežádoucí vniknutí do objektu nebo jiné vandalismy. Slouží k analýze archivovaných informací, dopadení pachatelů přestupků a trestních činů a jako účinné preventivní opatření.
  V oblasti zdravotnictví je používání kamerových systémů důležité hlavně z důvodů ochrany majetku zdravotnických zařízení, zaměstnanců daných institucí a pacientů a jejich zdraví. Kamerovými systémy lze efektivně monitorovat venkovní okolí nemocnic (prevence finality), nově vybudovaná parkoviště/parky (ochrana vložených investic, přehled o úrazech), vchody do budov (prevence krádeží a přehled o vstupu nežádoucích osob), ale i prostředí vnitřní jako jsou chodby, lůžkové části, sklady léků, schodiště, případně další vytipované prostory.
 • Elektronické kontroly vstupu (EKV) – přístupové, docházkové, parkovací, stravovací systémy
  Úkolem elektronické kontroly vstupu je kontrolovat a regulovat přístup osob do objektu nebo jeho částí. Slouží k identifikaci vstupujících osob, k odblokování tedy otevření vstupu pro autorizované osoby a naopak k zamezení vstupu nepovolaným osobám. Identifikace osob se provádí prostřednictvím bezkontaktního nebo biometrického elektronického systému a identifikačního klíče – elektronického čipu v kartě nebo přívěsku.
  Docházkové systémy slouží k evidenci docházky a sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby. Nasazením elektronického docházkového systému se omezí chyby vznikající při manuálním zpracování dat. Informace ze systémů dávají přesné podklady pro výpočet odpracované doby, zjištění aktuálního stavu zaměstnanců, odpracovaných přesčasů, umožňují i export pro účetní programy a jiné.
  Stravovací, parkovací a jiné systémy umožňují operace s jedinečným údajem čipu, který může být provázán na další přístupové systémy. Rychlé informace o výdeji jídel včetně kompletního zpracování dat z výdeje a objednávání stravy nebo vjezdy do parkovacích stání, jednotné řešení kantýny v nemocnicích se přenáší do databází, které poskytují on-line přehledy o monitorovaném průběhu a poskytují následná vyhodnocení.
 • Elektronické zabezpečovací (EZS)
  Elektronická zabezpečovací signalizace je komplexem technického zařízení řešícího otázky zabezpečení majetku zdravotnických zařízení, osob a informací. Technologie signalizují nežádoucí vniknutí do střeženého objektu či detekují nežádoucí pohyby osob v rámci zabezpečených prostor. Včasným spuštěním zabezpečovací signalizace jsou eliminovány následné materiální a jiné škody.
 • Elektronické požární systémy (EPS)
  Systémy elektronické požární signalizace zajišťují správnou a včasnou detekci požáru, jeho lokalizaci, akustické vyhlášení a předání informací o vzniku požáru. Informace o vzniku požáru jsou předány na zvolené místo se stálou službou nebo mohou být předány přímo na jednotku hasičů zajišťujícím represivní zásah. EPS je dnes neodmyslitelnou součástí uceleného systému protipožární ochrany zdravotnických zařízení. Předností námi montovaných systémů je jejich kvalita, spolehlivost a účelnost. Jen kvalitní a funkční systém dokáže včasným odhalením vzniku požáru zabránit vysokým škodám.
 • Evakuační místní rozhlas (ER)
  Systém slouží k řízené evakuaci osob ze zabezpečených zdravotnických zařízení při vzniku ohrožení. Evakuační rozhlas se využívá jednak k upozornění na nebezpečí požáru, na vzniklé havárie (vody, plynu…), výpadky elektrické energie, živelné pohromy a mimo výše uvedené i k samotnému informativnímu vysílání.
  Evakuační rozhlas bývá integrován spolu s elektronickými zabezpečovacími a protipožárními systémy pro koordinaci činnosti v případě požárů nebo jiných hrozeb.
 • Telefonní ústředny, přípojky a rozvody, IP telefonie
  Podmínkou bezproblémového fungování každého zdravotnického zařízení je nejen kvalitní datová ale i telefonní síť, případně datová telefonní síť (IP telefonie). Námi navrhované pobočkové telefonní ústředny a IP telefonní řešení přináší optimální telekomunikačního nastavení pro vaše zařízení a zohledňuje místní parametry veřejné telefonní sítě. Naše návrhy v sobě spojují funkčnost a spolehlivost klasických pobočkových ústředen s možnostmi a aplikacemi nejmodernějších technologií. Výsledkem je spolehlivý kancelářský komunikační systém, který zajistí pokročilé řešení pro telefonní hovory, zasílání zpráv, videokonference a efektivní mobilní bezdrátovou komunikaci.
 • Televizní rozvody
  V nabídce naší společnosti jsou televizní rozvody analogové, digitální a rozvody pro IP televizi. Stále častěji jsou také využívány projekty pro distribuci televizních signálů, vysílání reklam, a dalších informací v rámci komplexu budov či jednotlivých institucí. Výhodné jsou pro účely školení např.videopřenosy z operačního sálu přímo do přednáškových místností či videokonference z jednotlivých operačních úkonů určené ke konzultaci s odborníky z jiných zdravotnických zařízení,…