Aktuality

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti PERFECTED s.r.o.

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_19_097
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Název projektu CZ: PERFECTED se vzdělává
Název projektu EN: PERFECTED IN EDUCATION

Anotace projektu:

V souladu s vizí společnosti PERFECTED s.r.o. je náplní projektu zavedení komplexního systému vzdělávání s cílem zvýšit kvalifikační úroveň zaměstnanců za účelem zvýšení kvality a profesionality poskytovaných služeb. Projekt je tedy zaměřen na zvyšování kvalifikačních předpokladů a odborných znalostí zaměstnanců společnosti ve vazbě na strategické cíle společnosti. Navržená školení korespondují s rozvojovými plány zaměstnanců, jsou v souladu s koncepcí jejich dlouhodobého rozvoje ve společnosti.

Datum zahájení: 1. 10. 2019
Datum ukončení: 30. 6. 2023

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků firmy PERFECTED s.r.o a tak udržet konkurenceschopnost na trhu práce.

Cílový skupina:

Zaměstnanci společnosti PERFECTED, s.r.o.
38 zaměstnanců z toho 5 zaměstnanců starších 55 let. Všichni zaměstnanci se budu účastnit kurzů a vzdělávání, které podpoří jejich profesní rozvoj.

Výsledkem projektu budou proškolení výše uvedené pracovníci.

Finanční prostředky:

Celkové způsobilé výdaje: 944 512,00
Příspěvek Unie: 802 835,20
Vlastní zdroj financování: 141 676,80


Aktuality »