Aktuality

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti PERFECTED s.r.o.

Firma PERFECTED zahájila aktivity spojené s komplexním systémem vzdělávání zaměstnanců a zvýšení jejich kvalifikační úrovně vedoucím k celkovému zvednutí kvality a profesionality poskytovaných služeb. Vzdělávací celek je součástí projektu s názvem Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti PERFECTED s.r.o., který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01010
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost

V souladu s vizí společnosti PERFECTED s.r.o. je projekt zaměřen na zvyšování kvalifikačních předpokladů a odborných znalostí zaměstnanců společnosti ve vazbě na strategické cíle společnosti. Navržená školení korespondují s rozvojovými plány jednotlivých zaměstnanců a jsou v souladu s koncepcí jejich dlouhodobého rozvoje ve společnosti.

Projekt vychází ze skutečnosti: "Největším kapitálem společnosti jsou její zaměstnanci". Ti, aby tímto kapitálem byli, musí být kvalifikovaní a dobře motivovaní. Vzhledem k tomuto faktu jsou projektové aktivity zaměřeny na další profesní rozvoj samotných zaměstnanců. Společnost tak bude posilněna v tom nejdůležitějším a z dlouhodobého hlediska nejstrategičtějším pilíři.

Jednotlivé vzdělávací aktivity jsou z velké části zajištěny ze strany externích dodavatelů služeb, jejichž výběr se řídil Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ.

Zaměstnanci společnosti budou proškoleni v níže uvedených kurzech:

  • Bezpečnost jako podmínka dosažení strategických cílů organizace (proškoleno 5 zaměstnanců)
  • Řízení komplexní bezpečnosti organizace (proškoleno 10 zaměstnanců)
  • Bezpečnost informací v konkurenčním prostředí (proškoleno 8 zaměstnanců)
  • Základy Business Continuity Managementu (BCM) (proškoleno 8 zaměstnanců)
  • Certifikace Tyco EPS Zettler (proškoleno 12 zaměstnanců)
  • Certifikace Honeywell EZS Galaxy (proškoleno 12 zaměstnanců)
  • Certifikace Siemens EPS, EZS (proškoleno 12 zaměstnanců)
  • Autorizovaný inženýr (proškolen 1 zaměstnanec)
  • Vyhlášky č. 50/1978 v platném znění (proškoleno 12 zaměstnanců)
  • Angličtina (proškoleno 10 zaměstnanců)
Operační program


Aktuality »