School

Moderní škola

Společnost PERFECTED s.r.o. poskytuje školským zařízením návrh, projekci, realizaci a servis výukových, informačních a bezpečnostních systémů a jejich segmentů spolu se vzájemnou integrací dle specifických požadavků jednotlivých institucí.

Nabízíme kompletní audiovizuální techniku – mobilní interaktivní tabule TECH-BOARD, interaktivní LCD dotykové tabule (el. pero) o úhlopříčkách až 65" VTRON, interaktivní projekci 3M s možností využití na jakoukoli stávající bílou plochu či tabuli. Veškeré produkty jsou kompatibilní se všemi známými výukovými programy.

Další novinkou je dodávka diskových polí o volitelné kapacitě v TB dat, díky nimž budete mít vždy k dispozici dostatek volného místa na serveru pro ukládání svých záznamů. Námi nabízená disková pole se vyznačují maximální spolehlivostí při záznamu údajů (systém RAID) a bezpečností přístupu k těmto údajům – přístup pouze po vnitřní síti.

Pro vytvoření moderního a bezpečného prostředí ve školách mimo jiné nabízíme vybudování kamerového systému, elektronické zabezpečovací a požární signalizace, elektronické kontroly vstupu a mechanických zábranných prostředků a dalších slaboproudých aplikací jako jsou telefonní ústředny, rozvody a přípojky, strukturovaná kabeláž, evakuační rozhlas nebo jednotný čas.

 • Kamerové systémy (CCTV)
  Kamerové systémy se využívají především v prostředí, kde je nutné mít přehled o dění v daných prostorách a kde lze předpokládat nežádoucí vniknutí do objektu nebo jiné vandalismy. Na základě následné analýzy archivovaných informací dochází ke zvýšené pravděpodobnosti dopadení pachatelů přestupků a trestních činů.
  V oblasti školství je používání kamerových systémů důležité hlavně z důvodů ochrany majetku školských zařízení a zdraví žáků/studentů a zaměstnanců daných institucí. Kamerové systémy slouží jako velmi účinný preventivní prvek přestupků v oblasti šikany, rvaček, prodeje drog, drobných krádeží…. Kamerovými systémy lze efektivně monitorovat venkovní okolí školy (prevence finality), nově budovaná školní hřiště (ochrana vložených investic, přehled o úrazech), vchody do škol (prevence krádeží a přehled o příchodu žáků/studentů či vstupu nežádoucích osob), ale i prostředí vnitřní jako jsou chodby, šatny a schodiště, případně další vytipované prostory.
 • Elektronické zabezpečovací signalizace (EZS)
  Elektronická zabezpečovací signalizace je komplexem technického zařízení řešícího otázky zabezpečení majetku, osob a informací. Technologie signalizují nežádoucí vniknutí do střeženého objektu či detekují nežádoucí pohyby osob v rámci zabezpečených prostor. Včasným spuštěním zabezpečovací signalizace a přenesením signálu na hlídací službu/Městskou policii jsou eliminovány následné materiální a jiné škody.
  Pro školská zařízení je EZS přínosná zejména v oblasti střežení vybavených učeben a kabinetů v kombinaci se střežením míst s možným vniknutím pachatele, jako jsou nezamřížovaná okna a dveře atd. Dle našich zkušeností navrhovaná řešení dosahují maximální efektivity.
 • Elektronické požární signalizace (EPS)
  Systémy elektronické požární signalizace zabezpečují správnou a včasnou detekci požáru, jeho lokalizaci, akustické vyhlášení a předání informací o vzniku požáru. Kvalitní požární signalizace nejen chrání zdraví a životy studentů, vyučujících a ostatních osob ve škole, ale zároveň včasnou detekcí lze minimalizovat škody způsobené požáry. Zanedbatelné není ani prevenční hledisko. V případě instalace EPS bude výrazně sníženo nelegální kouření v prostorách školy.
 • Elektronické kontroly vstupu (EKV) – docházkové, přístupové a stravovací systémy
  Elektronické kontroly vstupu mají své uplatnění všude tam, kde je nutné kontrolovat a regulovat přístup osob do objektu nebo jeho částí. Slouží k identifikaci žáků a zaměstnanců školských zařízení, k odblokování tedy otevření vstupu pro autorizované osoby a naopak k zamezení vstupu nepovolaným osobám. Identifikace osob se provádí prostřednictvím bezkontaktního nebo biometrického elektronického systému a identifikačního klíče – elektronického čipu v kartě nebo přívěsku. Tento princip kontroly v sobě slučuje unikátní kombinaci zabezpečení a pohodlí.
  EKV může být dále doplněn softwarovými moduly: evidence docházky studentů a učitelského sboru, objednáváním a výdejem stravy, aplikací pro prodej potravin v rámci školních kantýn, ovládáním kopírovacích strojů.
 • Evakuační rozhlas
  Systém slouží k řízené evakuaci osob ze zabezpečených školních budov při vzniku ohrožení a dále také k profesionálnímu ozvučení. Evakuační rozhlas se využívá jednak k upozornění na nebezpečí požáru, na vzniklé havárie (vody, plynu…), výpadky elektrické energie, živelné pohromy a mimo výše uvedené i k samotnému informativnímu vysílání.
  Evakuační rozhlas bývá integrován spolu s elektronickými zabezpečovacími a protipožárními systémy pro koordinaci činnosti v případě požárů nebo jiných hrozeb.
 • Mechanické zábranné prostředky (MZP)
  Do skupiny mechanických zábranných prostředků patří zařízení určená ke zvýšení bezpečnosti školských budov nebo komfortnosti obsluhy. Základní funkcí těchto prostředků je vytvoření pevné překážky proti násilnému vniknutí osob a zabránění znehodnocení nebo krádeže předmětů, zařízení či informací.
  Do skupiny MZP patří pevné a přenosné úschovné objekty, jako jsou trezory a bezpečnostní zavazadla. Dále sem patří bezpečnostní dveře, mříže, rámy, turnikety, skleněné výplně, bezpečnostní folie a další prostředky na zabezpečení vstupů, průchodů či průlezů.
 • Strukturovaná kabeláž – počítačové sítě
  Strukturovaná kabeláž (univerzální integrovaný kabelážní systém) slouží pro potřeby přenosů dat, audio a videosignálů. Často plní i další úlohy v komunikačních systémech budov. Cílem strukturované kabeláže je integrovat datové, hlasové a videopřenosy do systému využívajícího jednotné kabelové rozvody, konektory, rozvaděče a další prvky na bázi metalických či optických kabelů.
  V rámci dodávek počítačové sítě pro školní učebny, ale i v rámci celých budov, nabízíme dále i dodávky výpočetní techniky, tiskáren, kopírovacích a jiných kancelářských strojů.
 • Telefonní ústředny, rozvody a přípojky
  Podmínkou bezproblémového fungování každé instituce je nejen kvalitní datová ale i telefonní síť, případně datová telefonní síť (IP telefonie). Pod tímto pojmem nechápeme pouze venkovní rozvody (kabeláž v zemi či závěsné kabely), ale i vnitřní telefonní rozvody, přípojky či telefonní ústředny a aktivní prvky v samotných budovách. Námi navrhované pobočkové telefonní ústředny a IP telefonní řešení přináší optimální telekomunikační nastavení pro dané školské zařízení a zohledňují místní parametry veřejné telefonní sítě. Naše návrhy v sobě spojují funkčnost a spolehlivost klasických pobočkových ústředen s možnostmi a aplikacemi nejmodernějších technologií. Vybudování telefonních rozvodů a přípojek je dlouhodobou investicí, proto nezapomínáme na kvalitu ale i na návratnost vložených finančních prostředků do telefonní sítě našich klientů.
 • Jednotný čas
  V oblasti časoměrné techniky nabízíme komplexní systémy, jak s centrální řídící jednotkou, kterou po kabelovém rozvodu ovládají elektromechanické hodiny v jednotlivých místech budovy školy, tak i systémy řízené radiovým signálem vysílaným vysílačem pro celou ČR. Moduly mimo jiné umožňují spuštění „zvonění“.
 • Televizní rozvody
  V základní nabídce naší společnosti jsou televizní rozvody analogové, digitální a rozvody pro IP televizi. Stále častěji jsou využívány projekty pro distribuci televizních signálů, vysílání reklam a dalších informací mimo rezidentní a firemní klientelu. Pro účely školení, získávání on-line informací o jídelníčcích, dopravě atd. je používají především státní instituce a samosprávní úřady.

Pokud máte zájem o námi nabízené systémy, vyplňte prosím následující dotazník.

Soutěž

Zúčastnili jste se naší soutěže v realizovaném projektu „Moderní škola“ a chcete zjistit, zda jste vyhráli? Jak jistě víte, výhrou je 15.000 Kč určených na jednodenní akci či výlet pro studenty. Výherci jsou již známi a nyní se stačí jen zhluboka nadechnout a doufat, že právě Vaše škola byla vylosována.

V kategorii „Základní škola“ je výhercem ZŠ Náměstí 9. května Velké Pavlovice a v kategorii „Střední škola“ se štěstí usmálo na Gymnázium na ulici Komenského v České Kamenici.

Děkujeme, že jste se naší soutěže zúčastnili a přejeme Vám mnoho štěstí!