Wellness, sport

Společnost PERFECTED dodává na míru vytvořené komplexní slaboproudé systémy pro sportoviště a wellness centra, a to nejen v rozsahu jednotlivých systémů, ale i v rámci integrace dalších slaboproudých částí jako jsou platební a odbavovací systémy (EPOS), mechanické zábranné prostředky (MZP), elektronická požární signalizace (EPS), kamerové systémy (CCTV), elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), evakuační rozhlas (ER), audiovizuální technika (AV), systémy pro měření a regulaci (MaR), počítačové, telefonní a televizní rozvody pomocí strukturované kabeláže (STR).

Nově dodáváme také důležité komponenty pro výše uvedené systémy jako například bezpečnostní a solární fólie, vnitřní informační LCD obrazovky. V dále v naší nabídce naleznete prvky pro optické sítě, disková pole s možností ukládání dat (souborů) a to až do řádů TB.

Námi používané technologie zajistí kvalitní technické zabezpečení sportovišť a míst pro trávení volného času, s ohledem na provozní energetické a mzdové náklady. S našimi systémy získává klient nástroj pro řízení a on-line přehled ve vybavovaných lokalitách. Provazbou všech nasazovaných systémů zajišťujeme provoz s minimálními nároky na obsluhu.

Nabídka WELLNESS, SPORT zahrnuje

 • Platební a odbavovací systémy (EPOS)
  • parkovací systémy
  • systémy pro vstupy a přístupy
  • hotelové systémy
  • platební terminály
  • rezervační systémy
 • MZP
  • zamykací systémy
  • turnikety, turnikety pro vnější použití
  • skříňky pro ukládání předmětů a jiný nábytek
  • parkovací závory a zábrany
 • Elektronické požární systémy (EPS)
  • technologie splňují požadavky směrnic pro požární bezpečnost
  • včasná detekce a lokalizace požáru s následujícím akustickým vyhlášením
  • předání informace na zvolené místo se stálou službou nebo jednotce hasičů zajišťující zásah
  • ochrana zdraví klientů a zaměstnanců
  • minimalizace veškerých škod způsobené požáry
  • prevenční hledisko kouření v zakázaných prostorách
 • Kamerové systémy (CCTV)
  • ochrana majetku a zdraví
  • detekce pohybu osob (počítání osob, upozornění na podezřelý pohyb, upozornění na vstup do zakázaných zón), detekce RZ (evidence značek aut, jejich propojení na parkovací systém),
  • účinná prevence drobných přestupků a trestních činů
  • monitoring prostor a pohybu osob
  • Novým trendem jsou jednotné rozvody kamerového systému spolu s počítačovou a televizní sítí. Tato eventualita umožňuje variabilitu v umístění kamer, snížení investičních nákladů a zejména další zlepšení ukládaného obrazu pro následné využití.
 • Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
  • zabezpečení majetku ubytovacích zařízení, klientů a informací
  • signalizace nežádoucích vniknutí či pohybů osob
  • eliminace následných materiálních a jiných škod
  • informace o pohybu v lokalitě
 • AV
  • plná nabídka televizních rozvodů analogových, digitálních a rozvodů pro IP televizi
  • odolné obrazovky pro vnější použití i interaktivní s dotykovou obrazovkou
  • propojení na systém jednotného času
  • interaktivní tabule pro videokonference, školení
 • MaR
  • měření a ovládání intenzity osvětlení, vytápění, klimatizace v interakci na zjištěný pohyb po budově a nastavené hodnoty
  • úspora provozních prostředků
 • Evakuační místní rozhlas (ER)
  • řízená evakuace při vzniku ohrožení (požáry, havárie vody/ plynu, živelné pohromy, …)
  • využití k profesionálnímu ozvučení budov určené k informativnímu / komerčnímu vysílání
  • vhodná integrace spolu s elektronickými zabezpečovacími (EZS) a protipožárními systémy (EPS)
  • možnost využití pro hlášení zpráv
 • Strukturované kabeláže a PC sítě (STR)
  • jednotná infrastruktura, vhodná stavba sítí pro přenos dat, audio a videosignálů (v současnosti návaznost především na IP infrastrukturu - rozesílání spotů, pořadů na tv atd.)
  • přinášejí vysokou spolehlivost a efektivnost vložených investic (jedna infrastruktura - modularita pro všechny systémy)
  • telefonní přípojky, telefonní jednotné rozvody