Bezpečnost sítí

Pro udržení a posilování úrovně bezpečnosti informačních systémů je výchozím bodem znalost objektivního stavu bezpečnosti počítačového systému. Nabízíme analýzu firemního systému s dodáním protokolu o rizikovosti každého testovaného aspektu, o bezpečnostních incidentech a identifikovaných slabých místech. Následně navrhneme organizačních opatření se změnou IT infrastruktury a dalších kroků k posílení bezpečnosti při provozech s utajovanými skutečnostmi. Nabízíme aktualizaci a komplexní přepracování bezpečnostních dokumentací. V souladu s legislativou také zajistíme implementaci systémů elektronického podpisu.