Hotel

Společnost PERFECTED dodává komplexní slaboproudé systémy hotelům a ubytovacím zařízením řešené od návrhu přes projekci, realizaci, revize a následný servis. Poskytuje zpracování na míru dle specifikace subjektů, a to nejen v rozsahu jednotlivých systémů, ale i v rámci integrace dalších slaboproudých částí, jako jsou elektronické požární systémy (EPS), elektronické zabezpečovací systémy (EZS), kamerové systémy (CCTV), počítačové, telefonní a televizní rozvody pomocí strukturované kabeláže (STR) či evakuační rozhlas (ER),..

Námi používané technologie elektronické požární signalizace zabezpečují fungování subjektů dle požadovaných směrnic pro požární bezpečnost hotelů a ubytovací zařízení (Směrnice ČAP 006 01/97). Využitím novodobých slaboproudých technologií dochází nejen k ochraně majetku a zdraví lidí, ale i ke zjednodušení a zprůhlednění základních rutinních činností jednotlivých zařízení, k vytváření ekonomické stability a v důsledku i ke zvýšení úrovně péče o vaše klienty.

 • Elektronické požární systémy (EPS)
  Námi nabízené systémy elektronické požární signalizace splňují nejvyšší nároky na požární ochranu v moderních budovách, a to nejen v malých ubytovacích zařízeních a v hotelích střední velikosti, ale i v rozsáhlých komplexech. Naplňují požadavky směrnic pro požární bezpečnost hotelů a ubytovacích zařízení (EPS musí být zřízeno ve všech objektech s počtem osob větším než 20; v objektech, které mají více jak dvě podlaží…).
  Systémy elektronické požární signalizace zajišťují správnou a včasnou detekci požáru, jeho lokalizaci, akustické vyhlášení a předání informací o vzniku požáru. Informace o vzniku požáru jsou předány na zvolené místo se stálou službou nebo mohou být předány přímo na jednotku hasičů zajišťující represivní zásah. EPS je dnes neodmyslitelnou součástí uceleného systému protipožární ochrany veškerých ubytovacích zařízení. Z důvodů nižší ekonomické náročnosti jsou stále častěji komponenty EPS kombinovány s komponenty evakuačního rozhlasu. Hlásiče EPS tak zároveň plní funkci reproduktorů rozhlasových. Předností námi montovaných systémů je jejich kvalita, spolehlivost a účelnost. Jen kvalitní a funkční systém dokáže včasným odhalením vzniku požáru zabránit vysokým škodám.
 • Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
  Elektronická zabezpečovací signalizace je komplexem technického zařízení řešící otázky zabezpečení majetku ubytovacích zařízení, jejich klientely a informací. Technologie signalizují nežádoucí vniknutí do střeženého prostoru, detekují nežádoucí pohyby osob v rámci zabezpečených objektů a současně dovedou zároveň přivolovat zásahovou jednotku. Včasným spuštěním zabezpečovací signalizace jsou eliminovány následné materiální a jiné škody. Velmi efektivní je kombinace EZS s technologií kamerových systémů.
 • Kamerové systémy (CCTV)
  V oblasti cestovního ruchu je používání kamerových systémů důležité hlavně z důvodů ochrany majetku jednotlivých ubytovacích zařízení, klientů a jejich zdraví. Kamerovými systémy lze efektivně monitorovat okolí hotelů (prevence finality), vybudovaná parkoviště (ochrana vložených investic, majetek klientů, přehled o úrazech), vchody do budov (prevence krádeží a přehled o vstupu nežádoucích osob), ale i prostředí vnitřní jako jsou vstupní haly, chodby, schodiště, případně další vytipované prostory.
  Novým trendem v této oblasti je možnost jednotných rozvodů pro kamerové systémy spolu s počítačovou a televizní sítí. Tato eventualita umožňuje variabilitu v umístění kamer, snížení investičních nákladů a zejména další zlepšení ukládaného obrazu pro další využití.
 • Strukturované kabeláže a PC sítě (STR)
  Strukturovaná kabeláž je univerzální integrovaný kabelážní systém sloužící pro potřeby přenosů dat, audio a videosignálů. Jejím cílem je integrovat datové, hlasové a videopřenosy do systému využívajícího jednotné kabelové rozvody, konektory, rozvaděče a další prvky na bázi metalických či optických kabelů (IP telefonie). Kabelážní systémy tak přinášejí vysokou spolehlivost a multifunkčnost a tím zaručují efektivnost vložených investic v různých typových formách a parametrech dle specifických požadavků klientů jednotlivých ubytovacích institucí. Pomocí jednotných kabelážních systémů lze dnes rozvádět nejen počítačové sítě, ale i televizní rozvody, informační televizní rozvody, telefonní rozvody, rozvody pro kamerové systémy atd.
 • Evakuační místní rozhlas (ER)
  Systém slouží k řízené evakuaci osob ze zabezpečených ubytovacích prostor při vzniku ohrožení. Evakuační rozhlas se využívá jednak k upozornění na nebezpečí požáru, na vzniklé havárie (vody, plynu…), výpadky elektrické energie, živelné pohromy a mimo výše uvedené i k samotnému informativnímu vysílání.
  Evakuační rozhlas bývá integrován spolu s elektronickými zabezpečovacími (EZS) a protipožárními systémy (EPS) pro koordinaci činnosti v případě požárů nebo jiných hrozeb. Evakuační rozhlas lze kombinovat i s místním rozhlasem (hudba na chodbách, hlášení atd.). V tomto případě reproduktory evakuačního rozhlasu v době, kdy není vyhlášen poplach, slouží k šíření obecných informací ve společných prostorách.
 • Telefonní ústředny, přípojky a rozvody, IP telefonie
  Podmínkou bezproblémového fungování každého ubytovacího zařízení je nejen kvalitní datová ale i telefonní síť (případně datová telefonní síť - IP telefonie). Námi navrhované pobočkové telefonní ústředny a IP telefonní řešení přináší optimální telekomunikační nastavení pro vaše zařízení a zohledňuje místní parametry veřejné telefonní sítě. Naše návrhy v sobě spojují funkčnost a spolehlivost klasických pobočkových ústředen s možnostmi a aplikacemi nejmodernějších technologií. Výsledkem je spolehlivý kancelářský komunikační systém, který zajistí pokročilé řešení pro telefonní hovory, zasílání zpráv, videokonference a efektivní mobilní bezdrátovou komunikaci.
 • Televizní rozvody
  V nabídce naší společnosti jsou televizní rozvody analogové, digitální a rozvody pro IP televizi. Stále častěji jsou také využívány projekty pro distribuci televizních signálů, vysílání reklam, a dalších informací v rámci komplexu budov či jednotlivých společností. Nové možnosti inteligentních televizních rozvodů nabízejí přístup na internet přes TV, přehrávání vybraných filmů z virtuální půjčovny…