Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

Elektronická zabezpečovací signalizace je komplexem technického zařízení řešícího otázky zabezpečení majetku, osob a informací. Technologie signalizují nežádoucí vniknutí do střeženého objektu či detekují nežádoucí pohyby osob v rámci zabezpečených prostor. Včasným spuštěním zabezpečovací signalizace jsou eliminovány následné materiální a jiné škody.

Při návrhu elektronického zabezpečovacího systému využíváme nejen kvalitní systémy ale především zkušenosti našich pracovníků z návrhů rozsáhlých bezpečnostních systémů integrovaných do složitějších celků. Vždy bereme v úvahu fakt, že pouze jednoznačná spolehlivost systému zhodnotí vloženou počáteční investici.