Perimetrické systémy

K dokonalému integrovanému systému ochrany objektů patří systémy perimetrického střežení. Jedná se o zvláštní druh pro střežení obvodu rozsáhlých areálů a komplexů budov, jako jsou rozvodny, energetické podniky, vojenské objekty, skladové areály, letiště a velké průmyslové objekty. Perimetrické systémy jsou schopny na základě venkovních duálních infrabariér, mikrofonních či zemních kabelů zachytit narušitele ještě před vlastním vniknutím do střeženého prostoru. Tímto poskytují bezpečnostním složkám větší časový interval k provedení zásahu. Principů a možností nasazení perimetrické ochrany je více a vhodnost jejich aplikace vždy posuzujeme v závislosti na konkrétních podmínkách a terénu areálu. Nejvyšší efektivity pro střežení ploch je dosahováno kombinací perimetrického systému se systémem kamerovým.