Evakuační rozhlas (ER)

Systém slouží k řízené evakuaci osob ze zabezpečeného objektu při vzniku ohrožení a dále také k profesionálnímu ozvučení. Evakuační rozhlas se využívá ve veřejných prostorách – ve školách, úřadech, bankách, administrativních budovách, zdravotních zařízeních, zábavních centrech, letištích, atd., jednak k upozornění na nebezpečí požáru, na vzniklé havárie (vody, plynu…), výpadky elektrické energie, živelné pohromy a mimo výše uvedené i k vysílání audio reklamních spotů, zábavných programů, hudby a k příležitostním hlášením.

Evakuační rozhlas bývá integrován spolu s elektronickými zabezpečovacími a protipožárními systémy pro koordinaci činnosti v případě požárů nebo jiných nebezpečí.