Kamerové systémy (CCTV, MKDS)

Kamerové systémy se již staly nedílnou součástí moderních bezpečnostních technologií. V dnešní době bývají kamerové systémy často doplňkem a podporou Elektronické zabezpečovací signalizace případně Elektrické požární signalizace. Používají se především v prostředí, kde je nutné mít přehled o dění v daných prostorách a kde lze předpokládat nežádoucí vniknutí do objektu nebo jiné vandalismy. Na základě následné analýzy archivovaných informací dochází ke zvýšené pravděpodobnosti dopadení pachatelů přestupků a trestních činů.

Vypovídací hodnota uložených dat nebude vysoká, pokud bude signál i z té nejlepší kamery uložen na nevhodném médiu. Ideálním a moderním zařízením pro záznam, zobrazení a zprávu událostí jsou digitální záznamová zařízení, která jsou zpravidla postavena na základě PC technologie průmyslových počítačů s ukládáním obrazu inteligentními kompresními metodami na harddisk. Novým trendem v oblasti CCTV jsou IP technologie.

Pro návrh a instalace používáme ověřené technologie, které splňují nejnáročnější požadavky na spolehlivost, snadnou obsluhu, cenu a integraci s dalšími systémy.

Městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS)

Jsou již běžnou součástí bezpečnostních a kontrolních systémů měst a obcí a slouží jako účinný prostředek ke znesnadňování podmínek pro páchání trestné činnosti. MKDS mají díky svému trvalému dohledu nad místy se zvýšenou koncentrací osob nebo nad místy s častými problematickými dopravními situacemi či pouličními přestupky (křižovatky, parkoviště, náměstí, nádraží…) i odstrašující psychologický efekt na chování občanů.