Elektronická požární signalizace (EPS)

Systémy elektronické požární signalizace zabezpečují správnou a včasnou detekci požáru, jeho lokalizaci, akustické vyhlášení a předání informací o vzniku požáru. Informace o vzniku požáru jsou předány na zvolené místo se stálou službou nebo mohou být předány přímo na jednotku hasičů zajišťujícím represivní zásah. Systémy se skládají z detektorů, vyhodnocovací ústředny a z koncového zařízení, které informuje uživatele nebo hasičský záchranný sbor o vzniku požáru.

EPS je dnes neodmyslitelnou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů. Předností námi montovaných systémů je jejich kvalita, spolehlivost a účelnost. Jen kvalitní a funkční systém dokáže včasným odhalením vzniku požáru zabránit vysokým škodám, které by případný požár mohl způsobit a zároveň předchází finančním ztrátám z důvodu nesprávné detekce vzniku požáru.