Ochrana proti odposlechu

Nabízíme prvky vedoucí k zamezení úniku citlivých informací a celkovému zvýšení pocitu bezpečnosti ve Vašich kancelářských prostorách.

Základem ochrany proti odposlechu jsou bezpečnostní opatření, která mají minimalizovat riziko instalace odposlechových prostředků. Převážně jde o opatření personální bezpečnosti a opatření fyzické ochrany.

Mezi nejdůležitější opatření fyzické ochrany v tomto směru patří:

  • mechanické zabezpečení kanceláří VIP a jednacích místností a klíčový režim chráněných prostor;
  • instalovat a důsledně používat elektronický zabezpečovací systém v prostorách určených pro důležitá jednání – důležitá a kritická místa monitorovat CCTV;
  • zavést kontrolovaný pohyb osob, včetně úklidu a servisních činností;
  • v prověřovaných prostorách se doporučuje provést instalaci obranně technických prostředků.

Nejen pro všechna uvedená, ale i další bezpečnostní opatření Vám navrhneme a zpracujeme projekt včetně projektové technické dokumentace. Provádíme samotné instalace jednotlivých bezpečnostních systémů nebo jejich integrace do již funkčních celků či rozšíření stávajících systémů.

Pro své klienty zajišťujeme služby v oblasti bezpečnostního managamentu.

Nezbytnou součástí prevence úniku informací je provádění prohlídek v uvedených prostorách. Pro prohlídky platí tato doporučení:

  • opakované provádění v určitých intervalech - doporučená frekvence 2 - 4x ročně v závislosti na frekvenci jednání a typu činnosti společnosti nebo namátkově před důležitým jednáním;
  • dát všeobecně najevo, že prostory jsou zabezpečeny proti odposlechu, a že zde dochází k pravidelným prohlídkám (v mnoha případech toto opatření výrazně zvýší prestiž společnosti).