ICT

Vyřešíme vám problémy v oblasti informačních a komunikačních technologií! Využijte našich služeb! PERFECTED nabízí služby, díky nimž vyřešíte otázky v oblasti ICT. Nabízené řešení sníží vaše náklady na ICT, na pořízení příslušného HW a SW, pracovníky, může nahradit či doplnit funkci správce IT. Službu lze rozčlenit do několika vrstev: vystavění ICT struktury, pronájem jednotlivých komponentů a serverů a následně jejich správa a provoz.

Datasheety ke stažení (pdf)