Okenní fólie

Nabízíme široké spektrum fólií na zabezpečení budov (bezpečnostní fólie), na ochranu proti slunečnímu záření (solární), zabezpečení příznivých klimatických podmínek v prostorách v rámci budov (fólie plus). Neméně důležitým aspektem při použití fólií je zabránění úniku tepla z budov a tím i výraznému snížení nákladů na energii.

Fólie jsou používány jak v komerčním tak soukromém sektoru. Provedení fólií je jak exteriérové tak interiérové. Fólie řešíme pouze v rámci komplexního zabezpečení budov.

Datasheety ke stažení (pdf)