Přípolože HDPE trubek

PERFECTED s.r.o. nabízí participaci na výstavbě optických tras formou přípolože vašich ochranných HDPE trubek ke kopaným optickým trasám. Myslete již v době projektování optických tras na výhodnou investici do budoucna, která Vám přinese i další využití v rámci Multifunkční městské komunikační sítě (MAN):

  • optická propojení, připojení dalších lokalit, CCTV atd.
  • možnost budoucí bezvýkopové instalace veřejného osvětlení
  • úsporu finančních prostředků za budoucí výkopové práce
  • podmínka rozšíření územního řízení a dalšího účastníka – majetkové vlastnictví