Jednotný čas

V oblasti časoměrné techniky nabízíme komplexní systémy jak s centrální řídící jednotkou, která po kabelovém rozvodu ovládá elektromechanické hodiny v jednotlivých místech daného objektu, tak i systémy řízené radiovým signálem vysílaným vysílačem pro celou ČR. Jednotný čas je nejčastěji využíván pro řízení času a zvonků ve školách a výrobních organizacích a pro sladění hodin v administrativních budovách, hotelech, bankách. Moduly mimo jiné umožňují zobrazení aktuálního data a teploty vzduchu.