Docházkové, stravovací, parkovací a jiné systémy

Docházkové systémy slouží k evidenci docházky a sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby. Nasazením elektronického docházkového systému se omezí chyby vznikající při manuálním zpracování dat. Informace ze systémů dávají přesné podklady pro výpočet odpracované doby, zjištění aktuálního stavu zaměstnanců, odpracovaných přesčasů, umožňují i export pro účetní programy a jiné.

Základem docházkových systémů je docházkový terminál registrující příchody zaměstnanců, přerušení pracovní doby a odchody. Docházkový terminál může zároveň ovládat dveře, závoru nebo turniket. Terminál (nebo více terminálů) je spojen s řídícím počítačem, který zajišťuje zpracování dat. Docházkové systémy jsou často integrovány s EZS a EKV.

Stravovací, parkovací a jiné systémy umožňují operace s jedinečným údajem čipu, který může být provázán na další přístupové systémy. Rychlé informace o výdeji jídel včetně kompletního zpracování dat z výdeje a objednávání stravy nebo vjezdy do parkovacích stání, jednotné řešení kantýny v podnicích či načítání služeb v zábavních centrech se přenáší do databází, které poskytují on-line přehledy o monitorovaném průběhu akce a poskytují následná vyhodnocení pomocí naprogramovaných skutečností i vlastních řešení jednotlivých situací.