Aktuality

Tisková zpráva – Otevření uhelné skládky v Komořanech

Dne 27. 1. 2010 byla za účasti tisku a dodavatelů otevřena společností United Energy nová uhelná skládka v Komořanech u Mostu. Mezi dodavateli, kteří se na stavbě skládky aktivně podíleli a kteří oficiálně skládku otvírali, patřili i zástupci společnosti PEREFECTED.

Společnost PERFECTED s.r.o. se podílela na celkové výstavbě dodávkou slaboproudých systémů (elektrické požární signalizace, telefonních a optických rozvodů a kamerového systému). Tímto přejeme i my našemu klientovi bezproblémový provoz celé skládky, jež mu poslouží k nezávislosti na regionálních dodavatelích uhlí.

Pozn. Akciová společnost United Energy provozuje elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. Společnost má téměř 390 zaměstnanců, je součástí ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.

Aktuality »